Photo of Fertileader Fertileader

Fertileader

Verwachtingen & voordelen

De werking van vloeibare Fertileader berust, naast de minerale samenstelling, vooral op planteigen signaalstoffen die een sturend effect hebben op de groei en ontwikkeling van de plant. Een belangrijk component glycine betaine wordt door een gewas zelf aangemaakt bij suboptimale omstandigheden. Extra toediening van deze signaalstoffen versterkt de weerbaarheid tegen herbicide -en fungicidebespuiting en droogte. De plant herstelt sneller van stressinvloeden. Dit is groeiwinst.

Verpakking

Fles

Download

X